6. Śródmiejskie Centrum
Usługowo-Handlowe
w Olsztynie
(projekt zajął II miejsce
w międzynarodowym konkursie architektonicznym)