TWORZYMY

Pracownia projektowa z prawdziwego zdarzenia.
Nasze projekty

Piękny cytat nr 1

- RAYMOND CHANDLER

Oferta

Niniejsza usługa skierowana jest do osób, które pragn± powierzyć projektantowi zadanie stworzenia kompletnego projektu wnętrz wraz ze wszystkimi szczegółami umożliwiaj±cymi realizację wymy¶lonej wizji przestrzeni.

Projekty wnętrz realizujemy w dwóch wariantach:

a) projekt koncepcyjny - na który składaj± się następuj±ce elementy:

 • - inwentaryzacja pomieszczeń;
 • - kolaż kolorystyczno-materiałowy;
 • - podział funkcjonalny wnętrza, ustawienie i kształt ¶cian działowych;
 • - sugerowane rozmieszczenie punktów o¶wietleniowych;
 • - ustawienie mebli;
 • - kolorystyka wnętrza i dobór materiałów.

Projekt ten jest wizj± wnętrza i zawiera istotne jego elementy.
Koncepcja może być przedstawiona w kilku wariantach, w postaci rysunków, rzutów, widoków i wizualizacji 3D wnętrza.

Cena projektu koncepcyjnego wynosi od 20 do 70zł/m2.

b) projekt wykonawczy - na który, poza zakresem projektu koncepcyjnego, składaj± się następuj±ce elementy:

 • - projekt podłóg na bazie układu funkcjonalnego;
 • - projekt sufitów podwieszanych;
 • - projekt kuchni - rzut, widoki i wizualizacje 3D;
 • - projekt łazienki - rzut, widoki i wizualizacje 3D;
 • - projekt garderób i mebli wykonywanych na zamówienie;
 • - dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz wraz z zestawieniem ilo¶ciowym;
 • - pomoc w zakupach;
 • - nadzór autorski nad wykonaniem projektu.

Cena projektu wykonawczego wynosi od 70 do 120zł/m2.


Istnieje również możliwo¶ć wykonania projektów wnętrz on-line. W tym przypadku nasza współpraca odbywa się za po¶rednictwem telefonu i wiadomo¶ci e-mail. Wycena projektów on-line jest indywidualna.

Nasze usługi w zakresie architektury skierowane s± zarówno do firm jak i prywatnego Inwestora - staramy się zindywidualizować każdy projekt, dopasowuj±c go do gustów, oczekiwań i zakładanego budżetu.

Nasza pracownia stawia na tworzenie nasyconej czyteln± ide± bryły, wynikaj±cej z wymagań funkcji i obranej koncepcji stylistycznej. Zastosowane proste i szlachetne materiały dopełnione przemy¶lanym i dyskretnym o¶wietleniem tworzyć powinny ponadczasowe formy o indywidualnym charakterze.

Zastosowanie w projektach znajduj± naturalne materiały jak drewno i kamień, jak również działania faktur± - tynki strukturalne, reliefy, rastry i blachy.

Pracownia EMDE oferuje usługi w zakresie:

 • - udzielenia pomocy i wykonania szkiców koncepcyjnych już na etapie uzyskiwania korzystnych warunków zabudowy;
 • - wykonania dokumentacji wielobranżowych niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • - nadzorów autorskich, kontroli prac w imieniu Inwestora;
 • - projektowania i realizacji materiałów marketingowych dla deweloperów.

Wycena projektów architektonicznych jest indywidualna i zależy od zakresu i rodzaju powierzonych nam prac.

Je¶li poszukujesz pomysłu na zmianę aranżacji swoich wnętrz, ale nie potrzebujesz szczegółowego projektu usługa KONSULTACJI jest wła¶nie dla Ciebie.

Podczas spotkania projektant pomoże Ci w rozwi±zaniu problemów i rozwianiu w±tpliwo¶ci dotycz±cych między innymi:

 • - doboru i zastosowania wybranego przez Ciebie stylu w konkretnym wnętrzu;
 • - aranżowania, zmian układu i zwiększenia funkcjonalno¶ci pomieszczeń;
 • - doboru kolorystyki, o¶wietlenia;
 • - doboru nowego wyposażenia wnętrz;
 • - użycia starych mebli i wpasowania ich w nowy styl.

Konsultacja jest rozmow±, podczas której poruszymy każdy nurtuj±cy Cię problem, zwrócimy uwagę na ważne zagadnienia, przekażemy wskazówki niezbędne do przeprowadzenia udanej metamorfozy, posługuj±c się szkicami i korektami tworzonymi na miejscu.

Cena usługi wynosi 200zł przy spotkaniu jednogodzinnym oraz 150zł/h przy dłuższych spotkaniach.

0 TABLE TENNIS MATCHES
0 HOURS OF GAMING
0 MILES WITH BIKE TRAVELLED
0 Ounces of meth cooked

portfolio

Piękny cytat nr 1

- RAYMOND CHANDLER

ZESPÓŁ

ime prezime

Marcin Długi

Architekt, projektant wnętrz
ime prezime

Maria Długi

Projektankta wnętrz

Piękny cytat nr 1

- RAYMOND CHANDLER

Kontakt

ul. Buraczana 11B/5,
81-587 Gdynia.
Marcin Długi +48 608 38 10 15
Maria Długi +48 664 74 29 67